Konkordato; 7101 sayılı yasa ile birlikte iflas ertelemesi müessesinin kaldırılması sonucu onun yerine getirilen, borçlu ve alacaklının karşılıklı anlaşarak  bir anlaşma varmaları veya borçlarının vadesi ge..

DETAY