HABERLER

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ HK

19/1/2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403) yürürlükten kaldırılmıştır.


YAZILAR

→ 12 YIL SONRA YENİDEN KONKORDATO
    Konkordato; 7101 sayılı yasa ile birlikte iflas ertelemesi müessesinin kaldırılması sonucu onun yerine getirilen, borçlu ve alacaklının karşılıklı anlaşarak  bir a...